Wioślarstwo

  

 

Sekcja Turystyki Wioślarskiej (STW) – Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 

 

Sekcja Turystyki Wioślarskiej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego zrzesza miłośników i pasjonatów wioślarstwa.

STW działa w oparciu o Statut Towarzystwa, Regulaminy Towarzystwa, Regulamin Sekcji.

Władze STW
 • Kierownik  – druhna Agnieszka Renc
 • Z-ca Kierownika  – 
 • Sekretarz/Skarbnik – druhna Agnieszka Wulczyńska (Całka)
 • Pełnomocnik ds. organizacyjnych oraz spraw zawodników – druhna Oliwia Kaleta

 

Władze STW są wybierane spośród członków sekcji i podlegają Zarządowi WTW. Siedzibą STW jest Ośrodek Sportów Wodnych przy ul. Zaruskiego 12 w Warszawie. Plan pracy sekcji obejmuje wykaz działań podejmowanych grupowo lub indywidualnie przez członków STW w zakresie uczestnictwa i zorganizowania:

 • szkoleń  i treningów wioślarskich
 • regat
 • imprez towarzyskich
 • prac społecznych itp.

 

 

 

Członkiem Sekcji Turystyki Wioślarskiej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego może zostać każda osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

 • zgłoszenie deklaracji kandydata
 • uzyskanie podpisów dwóch członków wprowadzających
 • uzyskanie akceptacji komandora STW
 • uzyskanie akceptacji Zarządu Towarzystwa
 • wpłata wpisowego
 • odbycie rocznego stażu kandydackiego (udział w zebraniach, pracach sekcji, imprezach organizowanych przez STW lub WTW)

 

Po odbyciu stażu, działalność kandydata oceniana jest przez Kierownictwo Sekcji i w przypadku oceny pozytywnej Kierownik STW zgłasza kandydata do Zarządu WTW w celu przyjęcia go w poczet członków. Pozytywną decyzją Zarządu WTW stajesz się Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa, a dokumenty członkowskie wręczone Ci zostaną na uroczystości otwarcia lub zamknięcia sezonu WTW.

 

Facebook
Skip to content