Żeglarstwo

Sekcja Turystyki Żeglarskiej I Motorowodnej – WTW

 

Sekcja Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej WTW zrzesza żeglarzy i motorowodniaków zainteresowanych szeroko pojętą turystyką wodniacką. STŻiM działa w oparciu o Statut Towarzystwa, Regulaminy Towarzystwa, Regulamin Sekcji.

Władze STŻiM
 • Komandor Sekcji – dh Jerzy Kurek
 • Z-ca Komandora Sekcji – dh Grzegorz Kawiński
 • Sekretarz – dh Katarzyna Jakubowska

 

Władze STŻiM są wybierane spośród członków sekcji i podlegają Zarządowi WTW.

 

W roku 2008 decyzją Zarządu  Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego,  Marina – Zegrze stała się wodniacką bazą STŻiM co stwarza członkom WTW ogromne możliwości działania, ale jednocześnie nakłada na nich obowiązek społecznej pracy dla jej pomyślnego rozwoju.

 

Działalność STŻiM oparta jest na rocznym planie pracy sporządzonym przez Kierownictwo Sekcji, zatwierdzonym przez Zebranie Sekcji i zaakceptowanym przez Zarząd WTW.

 

Plan pracy sekcji obejmuje wykaz działań podejmowanych grupowo lub indywidualnie przez członków STŻiM w zakresie uczestnictwa i zorganizowania:

 • szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne
 • rejsów
 • imprez towarzyskich
 • prac społecznych itp.

 

Plan finansowy wynikający z planu pracy STŻiM ujęty jest w budżecie WTW.

 

Corocznie, Kierownictwo Sekcji, na zebraniu jej członków przedstawia sprawozdanie z wykonania planu pracy i planu finansowego.

Bal karnawałowy – styczeń 2016

Zawody wędkarskie – październik 2015

Regaty o Puchar Mariny – wrzesień 2015

Regaty o Puchar Prezesa WTW wrzesień 2015

Otwarcie sezonu 2015

Zabawa karnawałowa – styczeń 2015

Wigilia – grudzień 2013

Piknik – maj 2013

Bal Karnawałowy 2013

Dzień otwarty Marina – wrzesień 2012

Regaty o Puchar Prezesa WTW – 2011

SART w Marinie – 2011

Dzień otwarty Mariny – 2011

 

Członkiem Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego może zostać każda osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

 • zgłoszenie deklaracji kandydata
 • uzyskanie podpisów dwóch członków wprowadzających
 • uzyskanie akceptacji komandora STŻiM
 • uzyskanie akceptacji Zarządu Towarzystwa
 • wpłata wpisowego
 • odbycie rocznego stażu kandydackiego (udział w zebraniach, pracach sekcji, imprezach organizowanych przez STŻiM lub WTW, pracach społecznych itp.)

 

Po odbyciu stażu, działalność kandydata oceniana jest przez Kierownictwo Sekcji i w przypadku oceny pozytywnej Kierownik STŻiM zgłasza kandydata do Zarządu WTW w celu przyjęcia go

w poczet członków. Pozytywną decyzją Zarządu WTW stajesz się Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa a legitymacja członkowska wręczona Ci zostanie na uroczystości otwarcia lub zamknięcia sezonu nawigacyjnego.

 

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany wspólną pracą na rzecz wodniactwa przyjdź do nas – CZEKAMY, jeśli chcesz tylko klubowych zniżek ODPUŚĆ sobie – to nie ma sensu.

Facebook
Skip to content