Wioślarstwo – członkostwo

Członkiem Sekcji Turystyki Wioślarskiej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, może zostać każda osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

Po odbyciu stażu, działalność kandydata oceniana jest przez Kierownictwo Sekcji i w przypadku oceny pozytywnej Kierownik STW zgłasza kandydata do Zarządu WTW w celu przyjęcia go w poczet członków. Pozytywną decyzją Zarządu WTW stajesz się Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa, a legitymacja członkowska wręczona Ci zostanie na jednej z uroczystości WTW.

Facebook