Wioślarstwo – członkostwo

 

 

Członkiem Sekcji Turystyki Wioślarskiej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, może zostać osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

 

  • Złożenie jednej z trzech poniższych deklaracji:

– deklaracja Kandydata na Członka Zwyczajnego (pobierz deklarację) wpisowe: 700 zł (opłata jednorazowa), składka miesięczna: 70 zł

– deklaracja na Członka Wspierającego (Deklaracja Członka Wspierającego)  wpisowe: brak , składka miesięczna: 70 zł

Deklaracja dla Amatorów opłaty: karnety treningowe

 

  • uzyskanie podpisów dwóch członków wprowadzających (dot. Członka Zwyczajnego i Wspierającego)

 

  • uzyskanie akceptacji kierownika STW (dot. Członka Zwyczajnego i Wspierającego)

 

  • uzyskanie akceptacji Zarządu Towarzystwa (dot. Członka Zwyczajnego i Wspierającego

 

  • odbycie rocznego stażu kandydackiego (udział w zebraniach, pracach sekcji, imprezach organizowanych przez STW lub WTW, pracach społecznych itp. – (dot. Członka Zwyczajnego i Wspierającego)

 

  • terminowe opłacanie składek członkowskich (70 zł do 10-ego każdego miesiąca)

 

 

Po odbyciu stażu, działalność kandydata oceniana jest przez Kierownictwo Sekcji i w przypadku oceny pozytywnej Kierownik STW zgłasza kandydata do Zarządu WTW w celu przyjęcia go w poczet członków. Pozytywną decyzją Zarządu WTW stajesz się Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa, a legitymacja członkowska wręczona Ci zostanie na jednej z uroczystości WTW.

 

Deklaracja-KANDYDAT

 

 

 

 

 

 

.

Facebook
Skip to content