Ostatnie wydarzenia

Uprzejmie przypominamy, że na dzień 27.11.2021r. na godzinę 10:30, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Miejsce zebrania : Wioślarska 6 (sala konferencyjna). Więcej informacji: https://wtw.waw.pl/nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-wtw-warszawa/             ....

Facebook