KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – WALNE ZEBRANIE WTW, A OBOSTRZENIA DOT. COVID – 19

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – WALNE ZEBRANIE WTW, A OBOSTRZENIA DOT. COVID – 19

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2021r., terminy sprawozdawcze przesunięte zostały o 3 miesiące. Oznacza to, że termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przesunięty został, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, do końca
września 2021r.

W związku z powyższym Walne Zebranie Sprawozdawcze WTW, planowane jest na wrzesień br.

Poniżej zamieszczamy link do ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2021r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Facebook
Skip to content