Żeglarstwo – członkostwo

Członkiem Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego może zostać każda osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

 

  • zgłoszenie deklaracji kandydata  
  • uzyskanie podpisów dwóch członków wprowadzających
  • uzyskanie akceptacji komandora STŻiM
  • uzyskanie akceptacji Zarządu Towarzystwa
  • wpłata wpisowego
  • odbycie rocznego stażu kandydackiego (udział w zebraniach, pracach sekcji, imprezach organizowanych przez STŻiM lub WTW, pracach społecznych itp.)

 

Po odbyciu stażu, działalność kandydata oceniana jest przez Kierownictwo Sekcji i w przypadku oceny pozytywnej Kierownik STŻiM zgłasza kandydata do Zarządu WTW w celu przyjęcia go w poczet członków. Pozytywną decyzją Zarządu WTW stajesz się Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa, a legitymacja członkowska wręczona Ci zostanie na jednej z uroczystości WTW.

 

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany wspólną pracą na rzecz wodniactwa przyjdź do nas – CZEKAMY, jeśli chcesz tylko klubowych zniżek ODPUŚĆ sobie – to nie ma sensu.

 

(pobierz: Deklaracja CZŁONEK WSPIERAJĄCY)

 

 

 

 

.

Facebook
Skip to content