ZEBRANIE SEKCJI TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ I MOTOROWODNEJ

ZEBRANIE SEKCJI TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ I MOTOROWODNEJ

Kierownictwo STŻiM zaprasza na Zwyczajne zebranie Sekcji Turystki Żeglarskiej i Motorowodnej WTW Warszawa, które odbędzie się w dniu 19-11-2022 r o godz. 11:00 w świetlicy OSW Marina (Zegrze Pd ul. Warszawska 1).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Zmiany i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o stanie OSW Marina
  1. Stan techniczny
  2. Stan finansowy
  3. Zatrudnienie
  4. Zmiany w regulaminie i cenniku OSW Marina
  5. Wnioski
 5. Plan Pracy STŻiM (udział w organizacji obchodów jubileuszowych)
 6. Wolne wnioski, zapytania.
 7. Zamknięcie zebrania
Facebook
Skip to content