ZATWIERDZONO ZMIANY STATUTOWE

ZATWIERDZONO ZMIANY STATUTOWE

Informujemy, iż zatwierdzone zostały zmiany w Statucie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Aktualna treść dostępna poniżej oraz w zakładce „do pobrania”.

Data i miejsce Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Członków WTW zostanie podana do wiadomości w przeciągu następnych tygodni.

Facebook