Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Druha Mieczysława Pytel.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Druha Mieczysława Pytel.

Z głębokim żalem przekazujemy informację od Rodziny, iż dnia 7 grudnia 2019 r. przeżywszy 83 lata zmarł wieloletni Członek Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego – Druh Senior Mieczysław Mirosław Pytel.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny naszego Druha.

Facebook