Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego druha Bogumiła Mechlińskiego.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego druha Bogumiła Mechlińskiego.

Z głębokim żalem przekazujemy informację od Rodziny, iż dnia 17 marca 2020 roku zmarł wieloletni Członek Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego – druh Bogumił Mechliński.

Pogrzeb odbędzie się 23 marca 2020 roku (poniedziałek) w Płocku. Rodzina poinformowała, iż ceremonie pogrzebowe odbędą się przy obecności wyłącznie najbliższej Rodziny. Decyzja spowodowana jest obecnie panującą sytuacją epidemiczną w kraju.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny naszego Druha.

Facebook
Skip to content