Karta klubowa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Karta klubowa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Z radością informujemy o wprowadzeniu kart klubowych! Karta zastąpi dotychczasową legitymację członkowską.

Dla zawodników grup regatowych WTW, będzie narzędziem uprawniającym do wstępu na nasze obiekty sportowe (Wioślarska 6).

Prawo do kart mają wszyscy członkowie naszego Towarzystwa (wraz z zawodnikami wszystkich grup regatowych).

Karty będą występowały w 4 wersjach:

☑️ karta złota (m.in. Członkowie Seniorzy i Jubilaci, Członkowie Honorowi).

☑️ karta srebrna (m.in. Członkowie Zwyczajni)

☑️ karta niebieska(m.in. zawodnicy, amatorzy)

☑️ karta niebieska bez personalizacji (m.in. kandydaci)

Karty będą spersonalizowane. Znajdzie się na nich m.in. zdjęcie, imię i nazwisko, przynależność sekcyjna, indywidualny numer.

W związku z tym, prosimy o przesyłanie drogą mailową zdjęć legitymacyjnych na adres filip.fulara@wtw.waw.pl

Koszt wyrobienia karty to 20 zł (opłata jednorazowa).

Opłatę będzie można uiścić na konto bankowe WTW (nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0198 1070), lub bezpośrednio przy odbiorze karty. W tytule przelewu prosimy o podanie „opłata za kartę klubową”.

Termin nadsyłania zdjęć: 16.02.2018r.

Warunkiem odebrania karty będzie:

☑️ brak zaległości w opłatach członkowskich i opłatach treningowych

☑️ aktualna umowa z klubem (zawodnicy od juniora młodszego w górę)

☑️ podpisanie regulaminów (dotyczy użytkujących obiekty sportowe)

Facebook