Walne Zebranie WMOZTW – 18.06.2018r.

Walne Zebranie WMOZTW – 18.06.2018r.

W dniu 18.06.2018r. na przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Zaruskiego 12, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze WMOZTW. Zebranie zaplanowano na godzinę 12:00 (pierwszy termin).

 

        Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania i Regulaminu Głosowania.
 6. Wybór Komisji Mandatowej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Sprawozdanie Zarządu WMOZTW za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja
 13. Głosowanie nad Uchwałami Walnego Zebrania.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Walne Zebranie WMOZTW – 18.06

 

 

 

 

.

Facebook