WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WTW WARSZAWA – 24.06.2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WTW WARSZAWA – 24.06.2023

Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, wyznacza na dzień 24.06.2023r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków WTW Warszawa. Walne Zebranie odbędzie się w I – szym terminie o godz. 10:00 i w II-gim terminie o godz. 10:15 .
Miejsce: Siedziba WTW przy ul. Wioślarskiej 6 w Warszawie (parter)

W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu, przypominamy o konieczności przekazania usprawiedliwienia do Biura WTW; email: wtw@wtw.waw.pl lub pocztą tradycyjną: Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa. (Statut WTW § 14 pkt. 2, ppkt .4: skreślenie Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu dwukrotnej, kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa).
 

Facebook
Skip to content