Walne Zebranie Sprawozdawcze WTW Warszawa – 17.03

Walne Zebranie Sprawozdawcze WTW Warszawa – 17.03

Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, zaprasza Druha / Druhnę na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w dniu 17 marca 2018 roku w I-szym terminie o godz. 1000 i w II-gim terminie o godz. 1015 , w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, Hala „Torwar” (sala B, II piętro) w Warszawie,
ul. Łazienkowska 6a.

                                                                      

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Nadanie tytułów Członka Seniora i Członka Jubilata
 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania i Regulaminu Głosowania.
 7. Wybór Komisji Mandatowej.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Sprawozdanie Zarządu WTW za 2017 rok i prezentacja Budżetu na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Sprawozdanie Komisji Etyki i Spraw Członkowskich.
 14. Przyjęcie Bilansu za 2017 rok.
 15. Przyjęcie Budżetu na 2018 rok.
 16. Dyskusja
 17. Kodeks Etyki Członka WTW.
  a. Dyskusja dot. Kodeksu Etyki
  b. Głosowanie nad Kodeksem Etyki
 18. Rozpatrzenie odwołań członków.
 19. Głosowanie nad Uchwałami Walnego Zebrania.
 20. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Statut WTW (§ 14 pkt. 2, ppkt .4) : skreślenie Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu dwukrotnej kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. Nie dotyczy członków, którzy przekroczyli 80 rok życia.

 

Facebook