Walne Zebranie Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej

Walne Zebranie Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej

W dniu 02-12-2017 r. w sali klubowej na przystani Zaruskiego o godz. 11.00 w pierwszym terminie
i o godz. 11.15 w drugim terminie odbędzie się Zwyczajne Zebranie Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej z następującym porządkiem obrad.”

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wystąpienie Prezesa Zarządu WTW d-ha Bogusława Siennickiego
  3. Informacje dotyczące wykonania Planu pracy sekcji na rok 2017
  4. Plan pracy sekcji na rok 2018
    1. udział sekcji w obchodach 140 lecia WTW
    2. powołanie członków komisji ds. organizacji obchodów 140 lecia WTW

       5. Informacje dotyczące działania OSW Marina
`     6. Dyskusja
       7. Wnioski
       8. Podjęcie uchwał
       9. Zaproszenie na Wieczór wigilijny i Bal sylwestrowy
     10. Zamknięcie zebrania
                                       
                                                                                                    Komandor STŻiM
                                                                                                    dh Jacek Zalewski

 

 

 

 

 

 

Facebook