WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WTW WARSZAWA – podsumowanie

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WTW WARSZAWA – podsumowanie

W minioną sobotę tj. 25.09.2021 w COS „Torwar”, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Walne Zebranie WTW na wniosek Zarządu WTW, nadało tytuły Członka Honorowego:

Ś.P. Druhowi Władysławowi Szustorowskiemu

Ś.P. Druhowi Zygmuntowi Łozińskiemu

oraz Druhnie Joannie Dorociak, której serdecznie gratulujemy.

 

Na WZ zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe za rok 2020 i przyjęto budżet na rok 2021.

WZ zebranie podjęło uchwałę dot. odwołania z funkcji Członka Zarządu Druha Jacka Zalewskiego.

Druhowi Jackowi, dziękujemy za poświęcony swój czas w sprawy WTW i wkład w rozwój Towarzystwa.

WZ uzupełniło skład Komisji Rewizyjnej, do której przy zdobyciu największej ilości głosów – dołączył Druh Rafał Szymański (STŻiM). Na zastępców Członka Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Druh Michał Olszewski (STW) i Druh Tadeusz Isbrandt (STŻiM). Na pierwszym swoim zebraniu KR powinna się na nowo ukonstytuować.

WZ uzupełniło również skład Komisji Etyki i Spraw Członkowskich, do której wybrany został Druh Wiesław Kobza. Komisja Etyki, podobnie jak Komisja Rewizyjna, powinna się na nowo ukonstytuować.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie.

Facebook
Skip to content