SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ORAZ OPŁATY TRENINGOWE – informacje organizacyjne

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ORAZ OPŁATY TRENINGOWE – informacje organizacyjne

Przypominamy o wysokości miesięcznych składek członkowskich oraz opłat treningowych dla Członków naszego Towarzystwa:

MIESIĘCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Dla członka i kandydata – 50 zł

Dla emeryta i rencisty – 20 zł

Dla zawodników regatowych powyżej 18 lat – 20 zł

Dla zawodników regatowych poniżej 18 lat – 12,50 zł

Dla uczniów i studentów – 25 zł

Dla seniorów i jubilatów – 0 zł

OPŁATY TRENINGOWE

Młodzik/ Grupa naborowa (13-14 lat) – 130 zł

Junior młodszy (15-16 lat) – 100 zł

Junior (17-18 lat) – 90 zł

Młodzieżówka (19-22 lata) – 80 zł

Senior (powyżej 23 lat) – 50 zł

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAWODNIKÓW REGATOWYCH SEKCJI SPORTOWYCH – w miesiącach lipiec i sierpień nie naliczamy opłat treningowych. Nie zmienia to jednak obowiązku wpłaty miesięcznej składki członkowskiej. Obowiązek uiszczania składek członkowskich niezależny jest od obecności zawodnika na treningach sportowych.

Dodatkowo informujemy:

Informacje o wszelkich planowanych przerwach w treningach zawodników, przekazywane muszą być do Biura WTW pisemnie. Inaczej, prośby o umorzenie opłat treningowych nie będą uwzględniane.

Facebook
Skip to content