Nadzwyczajne Walne Zebranie wybrało nowy skład Komisji Rewizyjnej

Nadzwyczajne Walne Zebranie wybrało nowy skład Komisji Rewizyjnej

W dniu 27.11.2021r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, odwołani zostali wszyscy członkowie stali oraz zastępcy członków stałych Komisji Rewizyjnej WTW Warszawa – w ramach obecnej kadencji Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w dniu 27.11.2021r. , podjęło uchwałę dotyczącą wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej WTW Warszawa.

Na mocy ww. Uchwały NWZ  WTW Warszawa z dnia 27.11.2021r., do Komisji Rewizyjnej  WTW Warszawa zostali wybrani:

Druh Rafał Sisicki (członek stały KR), Druh Rafał Szymański (członek stały KR), Druh Michał Olszewski (członek stały KR), Druh Tadeusz Isbrandt (członek stały KR), Druh Adam Dobczyński (członek stały KR), Druh Ryszard Śmietański (zastępca członka stałego KR), Druh Marcin Wolny (zastępca członka stałego KR).

 

Komisja Rewizyjna w dniu 27.11.2021r. ukonstytuowała się w następującym składzie:

Druh Rafał Sisicki – Przewodniczący

Druh Michał Olszewski – Zastępca Przewodniczącego

Druh Rafał Szymański – Sekretarz

Druh Tadeusz Isbrandt – Członek

Druh Adam Dobczyński – Członek

 

 

 

 

.

 

 

Facebook
Skip to content