Kodeks Etyki Członka Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Kodeks Etyki Członka Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Niniejszym informujemy, że z inicjatywy i pod patronatem Prezesa WTW dh Bogdana Siennickiego, powstał Zespół do opracowania Kodeksu Etyki WTW.

 

Skład Zespołu:    

Zygmunt Łoziński – Przewodniczący

Rudziński Ignacy – Członek

Kobza Wiesław    – Członek        

Zgodnie z „Zasadami tworzenia Kodeksu Etyki”, Zespół zwraca się z prośbą do wszystkich członków WTW, o nadsyłanie własnych propozycji, które należy uwzględnić w opracowywanym dokumencie.

Propozycje, uwagi należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2017r na adres mailowy wtw@wtw.waw.pl   

 

Zasady tworzenia kodeksu etyki

O czym powinniśmy pamiętać, aby zapewnić powodzenie pierwszego etapu procesu opracowywania i wprowadzania w życie kodeksu etyki? Przede wszystkim powinniśmy rozważyć następujące propozycje:

  • poinformujmy wszystkich adresatów o fakcie rozpoczęcia prac nad kodeksem;
  • przekażmy informację o tym, kto będzie prowadził prace i do kogo można kierować propozycje i komentarze;
  • ogłośmy konkurs na najciekawsze zdjęcia, które zostaną wykorzystane jako element szaty graficznej kodeksu;
  • zaangażujmy w proces opracowania kodeksu jak najszersze grono uczestników;
  • starajmy się uwzględniać zgłaszane uwagi i propozycje (w innym przypadku starajmy się informować o przyczynach ich nieuwzględnienia);
  • załóżmy forum dyskusyjne poświęcone kodeksowi;
  • przeprowadźmy ankietę, która pozwoli zidentyfikować obszary wymagające – zdaniem pracowników – największej uwagi i stanowiące źródło licznych, poważnych problemów.

 

 

 

Facebook