Z wielkim smutkiem zawiadmamiamy o śmierci naszego Druha Jana Sznajdera.

Z wielkim smutkiem zawiadmamiamy o śmierci naszego Druha Jana Sznajdera.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 20 sierpnia 2019 r. przeżywszy 87 lat zmarł wieloletni Członek Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, sekcji wioślarskiej – Druh Senior Jan Kanty Sznajder.

Druh czynnie udzielał się na rzecz rozwoju Towarzystwa, pełniąc szereg zaszczytnych funkcji, w tym przez okres dziesięciu lat (od 1994 roku do 2004 roku) był Sekretarzem Zarządu, jak również pracował w Komisji Rewizyjnej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek przyjazny, pełen pogody ducha oraz uśmiechu. Druh na pierwszym miejscu stawiał zawsze dobro i prawidłowy rozwój sportowy oraz patriotyczny młodych wutewiaków, wspierając ich na każdym kroku.

Panie Janie, Drogi Janku, żegnamy Cię.

Prezes, Zarząd, Członkowie oraz Pracownicy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 26 sierpnia 2019r. o godzinie 12:00 w Kościele Św. Teresy w Radomiu, przy ul. Limanowskiego.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny naszego Druha.

Facebook