Zebranie Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej – 10.03.2018r.

Zebranie Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej – 10.03.2018r.

Komandor Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej informuje, że w dniu 10-03-2018 r. o godz. 11:00 w pierwszym terminie i o godz. 11:15 w drugim terminie, w sali klubowej na przystani przy ul.  Zaruskiego 12 w Warszawie, odbędzie się zebranie STŻiM z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wystąpienie Prezesa Zarządu WTW d-ha Bogusława Siennickiego
 5. Sprawozdanie z działalności STŻiM oraz OSW Marina
 6. Wybór przedstawicieli STŻiM do komisji na Walne Zebranie Członków WTW:
  1. Komisji Uchwał i Wniosków
  2. Komisji Mandatowej
  3. Komisji Skrutacyjnej
 7. Dyskusja
 8. Wnioski
 9. Podjęcie uchwał
 10. Zamknięcie zebrania

 

                                                                                 

 

 

Facebook